Informace pro rodiče a zákonné zástupce

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je nutné vyplnit jak přihlášku ke stravování a zřídit ve své bance povolení k inkasu. Dochází-li na obědy již některý ze sourozenců budoucího strávníka, je potřeba pouze navýšit finanční limit v bance.

Vyplněnou přihlášku společně s potvrzením od banky – povolením k inkasu, přineste osobně do kanceláře školní jídelny. Zde si zároveň zakoupíte čip (60 Kč) a obdržíte přihlašovací údaje k přihlašování a odhlašování obědů přes Online systém i-stravné.

Přihlášku ke stravování, další informace a povolení k inkasu do banky je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Tyto informace jsou určené i pro nově příchozí strávníky Základní školy Pacov a Gymnázia Pacov. Pro stávající strávníky zůstává vše v platnosti jako doposud.

Školní  jídelna Pacov nabízí od září 2022 možnost stravování pro děti s určitým typem potravinové alergie nebo intolerance. (dietní režim).

V případě zájmu kontaktujte co nejdříve ŠJ Pacov tel.: 565 442 192, email: reditel@sjpacov.cz.

Kontakty:
Tel.: 565 442 192
E-maily

info@sjpacov.cz
Pro odhlášky a přihlášky obědů a další změny týkající se strávníků, dále faktury zasílané na adresu školní jídelny.

reditel@sjpacov.cz
Pro ostatní komunikaci s ředitelkou školní jídelny.