Navýšení limitu Inkasa

Vzhledem k navýšení ceny nákladů na potraviny se mění výše zálohy na stravné z původních 600 Kč na 700 Kč. Žádáme rodiče strávníků, aby si navýšili limit ve svých bankách. Cena za obědy zůstává zatím nezměněná.