Odhlašování obědů

Je nutné aby rodič/zákonný zástupce stravu včas odhlásil.

Ranní odhlášky jsou možné pouze v případě náhlého onemocnění.

Možnosti odhlášení stravy:

  1. Přes online systém I-STRAVNÉ nejpozději den dopředu do 14.00 hodin. V případě ztráty přístupu kontaktujte kancelář ŠJ.
  2. Přes  terminál přímo v ŠJ nejpozději den dopředu do 14.00 hodin.
  3. Přes monitor na chodbě před ŠJ nejpozději den dopředu do 14.00 hodin.
  4. V případě onemocnění strávníka je možné první den nemoci jídlo vydat do  jídlonosiče v čase 10.30–10.45 hod, mimořádně odhlásit na tel. čísle 565 442 192 do 8 hod.

  Nárok na dotovaný oběd má strávník pouze v první den nemoci, ostatní dny nepřítomnosti  platí plná cena oběda.

  V případě nemoci nebo  nepřítomnosti strávníka ve škole je povinností rodiče/zákonného zástupce stravu odhlásit.